سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
نابخردی و غفلت در دل دانشمند نیست . [امام علی علیه السلام]