مردم دنیا در کار دنیا دو گونه‏اند : آن که براى دنیا کار کرد و دنیا او را از آخرتش بازداشت ، بر بازمانده‏اش از درویشى ترسان است و خود از دنیا بر خویشتن در امان . پس زندگانى خود را در سود دیگرى دربازد . و آن که در دنیا براى پس از دنیا کار کند ، پس بى آنکه کار کند بهره وى را از دنیا بسوى او تازد ، و هر دو نصیب را فراهم کرده و هر دو جهان را به دست آورده ، چنین کس را نزد خدا آبروست و هر چه از خدا خواهد از آن اوست . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 91 شهریور 27 , ساعت 8:41 عصر

در تاریکی چشمانت را جُستم

در تاریکی چشم‌هایت را یافتم

و شبم پُرستاره شد 


دوشنبه 91 شهریور 27 , ساعت 8:39 عصر

دستت را به من بده
دست‌های تو با من آشناست 


دوشنبه 91 شهریور 27 , ساعت 8:36 عصر

به دیدارم بیا هر شب ،
در این تنهاییِ تنها و تاریکِ خدا مانند
دلم تنگ است . 


چهارشنبه 91 شهریور 1 , ساعت 8:26 عصر


چهارشنبه 91 شهریور 1 , ساعت 8:24 عصر


سه شنبه 91 تیر 20 , ساعت 12:53 عصر

 

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند

 

 


سه شنبه 91 تیر 20 , ساعت 12:51 عصر

 

 

مشکل این نیست که تعداد احمق ها زیاد است ،مشکل در توزیع نامناسب آن هاست

 

 


سه شنبه 91 تیر 20 , ساعت 9:37 صبح


سه شنبه 91 تیر 20 , ساعت 9:27 صبح


سه شنبه 91 تیر 20 , ساعت 9:21 صبح

 

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی که کرده ای.

بنابراین، روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار،

از حاشیه امنیت بیرون بیا،

جستجو کن، بگرد، آرزو کن و کشف کن 

 


   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ